TEENUSEPAKKUJAD

Siin saate teada, kuidas leida enda jaoks parim (loe: soodne) autolaen või laen auto tagatisel teenusepakkuja ning mis peab säärase valiku puhul arvestama. Ühtlasi toome välja ka parimad pakkumised.

Loe lisaks

AUTOLAENU TEENUSEPAKKUJAD

Traditsiooniliselt esimene koht, kuhu inimesed pöörduvad laenusoovi tekkimisel, on nende kodupank. Tuleb nentida, et sõltuvalt olukorrast ei ole see aga kõige mõistlikum valik. Suurim takistus selle valiku juures on enamasti aeganõudev paberimajandus, mida suurpangad enne laenu väljastamist vältimatuks peavad. Sellest tulenevalt võiks kaaluda teiste alternatiivsete finantsteenuseid ostutavate ettevõtete valimist endale koostööpartneriks oma rahaasjades.

Kelle poole pöörduda laenusooviga?

Erinevaid laenupakkujaid on turul palju ning kohati võib sobiva valimine osutuda ootamatult keeruliseks. Et mitte segadusse sattuda, tasub teada, kuidas jagunevad laenupakkujad turul laenu sihtotstarvet silmas pidades. Kuigi laias laastus võib erinevad laenudega tegelevad ettevõtted jagada väikesteks ja suurteks finantsteenuste pakkujateks, on siiski võimalik ka kitsam ning seeläbi spetsiifilisem jaotus, mis lähtub eeskätt teenuse sisust. Klassikalise jaotuse alusel võiks seega finantsteenuste pakkujad jagada kolme suuremasse rühma:

  • suured kommertspangad, kes pakuvad lisaks laenudele igapäevaseid pangateenuseid ( SEB, Swedbank, Luminor);
  • erapangad, mis on spetsialiseerunud sihtfinantseerimisele ( Bigbank, Inbank, TFbank);
  • väiksemad finantsteenusepakkujad, kes on spetsialiseerunud väike – ja kiirlaenude väljastamisele ( Bondora, Raha24, Credit24).

Kuigi traditsiooniliselt omavad suurimat laenuportfelli kõigile teada-tuntud kommertspangad, on nende kõrvale tekkinud palju väiksemaid laenuteenuste pakkujaid, keda järjest suurem hulk tarbijaid läbi üldise usalduse kasvu kõrvutab traditsiooniliste laenuteenuse pakkujatega sellel turul.

Milliseid eeliseid pakuvad väiksemad finantsteenuseid pakkuvad ettevõtted?

Kuigi kodupank võib näida turvaline lahendus esmase laenusoovi tekkimisel, on väiksematel turul tegutsevatel teenusepakkujatel nende ees väike, kuid mitte vähetähtis eelis. Eeskätt mõistetakse sellest eelisest kõneldes paindlikkust, mida suurpangad oma bürokraatiat viljelemise kõrvalt enamasti pakkuda ei saa. Seega on alternatiivseid laenupakkujad turul eelisseisus nende klientide silmis, kellede jaoks laenu saamine peab toimuma kiirelt, valutult (ilma liigse paberimajanduseta) ning loomulikult leebemaid laenusaamise tingimusi järgides. Kuna väiksemad laenupakkujad on teadaolevalt oma teenuses paindlikumad, on neil sageli kergem samastuda laenusoovijaga tema hetkevajadustes ning – võimalustes ning jõuda nii personaalsema läheemiseni selleks liigselt aega kulutamata.

Mis eristab suuremaid laenupakkujaid tänasel laenutoodete turul?

Võttes arvesse, et laenude väljastamisega tegeleb arvestatav hulk ettevõtteid, on vaja esmase valiku tegemisel selgeks mõelda, millist laenutoodet esmajärgus vaja on. Selles küsimuses selgusele jõudes on võimalik edasi mõelda, kelle seatud tingimused laenu väljastamiseks hetkeolukorda ja – vajadust arvesse võttes kõige sobivamaks osutuvad. Teadaolevalt on kõige keerukam laenu taotlemine suurpankadest, kuna nende poliitika eeldab enamasti karmidele nõudmistele vastamist ning paraja bürokraatia läbimist. Kuna asjaajamise kiirus on sageli oluline faktor laenu väljastava ettevõtte valimise faasis, siis võib viimasele liistule sellegipoolest jääda arvestatav hulk finantseerimisteenuse pakkujaid, kelle laenutooted võivad esmapilgul üsna sarnastena tunduda.

Milliste näitajate alusel endale sobivat laenu pakkujat valida?

Kuna laenu võtmisest kujuneb enamasti pikaajaline kohustus, siis enne lõpliku laenuotsuse tegemist on soovituslik teha põhjalik eeltöö. Kindel on see, et lepingut ei tasu sõlmida kohe esimese pakkujaga, et säiliks võimalus võrdlusmomendi tekkeks. Esmane, kuid iseenesest mõistetav on seega soovitus küsida pakkumist võimalikult mitmelt finantsteenuse osutajalt. Kõige mugavam ja kiirem võimalus selleks on kasutada laenupakkuja kodulehel olevat laenukalkulaatorit, et saada esmane pilt pakutava laenu kulukuse tasemest, kuid parima ja kõige täpsema pakkumise saab siiski personaalse laenupakkumise küsimisel.

Kuigi lõpliku otsuse kujunemist silmas pidades saab tihti määravaks tagastatav laenu osamakse suurus, tasub muu hulgas võrrelda ka laenu tagasimaksegraafiku kestust, laenulepingu sõlmimise tasu ning intressikulu, mida arvestatakse standardselt laenatava summa jäägist. Tähelepanu tasuks pöörata ka laenu ennetähtaegse lõpetamise võimalusele, kuna mõnel juhul võib laenuandja selle teenuse eest küsida lisatasu. Kõigi nimetatud aspektide arvesse võtmisel saab laenusoovija hinnata üldist pilti laenu kogukulust, millele toetudes peaks lõpliku laenuotsuse tegemine muutuma kergemaks.

LAEN AUTO TAGATISEL TEENUSEPAKKUJAD

Tuntumad Laenupakkujad (sõiduki tagatisel) Eestis: