AUTOLIISING

Käesolev artikkel seletab lahti: Millal kaaluda auto liisimist? Milline näeb välja auto liisimise protsess? Millised on autoliisingu eelised teiste laenutoodetega võrreldes? Milliste kuludega tuleb arvestada auto liisingulepingu sõlmimisel?

Loe lisaks

Autoliising

autoliising

Millal kaaluda auto liisimist?

Juhul kui päevakorda kerkib vajadus auto soetamiseks, võib üks valikuvariantidest olla autolaenu kõrval hoopis autoliising. Tavapäraselt võetakse liisingusse uus või vähekasutatud auto, mille esmane registreerimine ei jää kaugemasse perioodi kui 5 aastat. Selliste autode soetamisel abiks olev autoliising tähendab reeglina seda, et väljaminek on suurem kui auto ostmisel järelmaksuga keskmiselt. Seega tasub muude laenutoodete kõrval kaaluda finantseerimisallikana auto liisimist kui üht võimalikku lahendust.

Milline näeb välja auto liisimise protsess?

Kui autolaen ehk auto ostmine järelmaksuga on sobilik soodsamas hinnaklassis auto soetamiseks, siis auto liisimine nõuab esmapilgul veidi keerulisemate tingimuste täitmist. Suurim erinevus kahe laenutoote vahel on sissemaks, mis tuleb tasuda enne liisingulepingu sõlmimist lisaks lepingutasule.

See tähendab, et enamasti saab auto liisimine võimalikuks pärast kindlas suuruses sissemaksu tasumist. Sissemaksu suurus küündib enamasti kuni 10% suuruseni auto soetamismaksumusest. Sõltuvalt laenuandja seatud tingimustest on mõnikord võimalik ka auto liisimine ilma sissemaksuta.

Muu hulgas tuleb autoliisingu sõlmimisel arvestada lepingu hilisema jääkväärtuse tasumisega ehk rahasummaga, mis peale liisinguperioodi lõppemist tuleb auto lõplikuks omandamiseks laenuandjale tasuda.

Millised on autoliisingu eelised teiste laenutoodetega võrreldes?

Kuigi esmased kulud, mis tekivad autoliisingu lepingu sõlmimisel on teiste turul pakutavate laenutoodetega võrreldes keskmisest suuremad, on liisingulepingu sõlmimise eeliseks igakuine võit püsikuludes. See tähendab, et sissemaksu tasumise ning lepingu lõpuks tekkiva jääkväärtuse hilisema tasumise arvelt on enamasti igakuine liisingumakse väiksem, kui see oleks auto ostmiseks väikelaenu ehk autolaenu vormistamisel.

Teine suur eelis, mida tarbijate seas autoliisingu puhul sageli esile tuuakse, on võimalus liisinguperioodi lõppedes loobuda auto väljaostust. Selle võimaluse asemel eelistavad paljud autoomanikud auto liisinguperioodi lõpuks hoopis uuema vastu välja vahetada, mis keskmist lepingu kestust arvesse võttes võib olla sageli mõistlikumgi otsus.

Nimelt soovivad paljud tarbijad vahetada oma auto uuema vastu kindla ajalise intervalli järel. Tarbija jaoks on selline lahendus mugavam eelkõige seetõttu, et nii ei tule endal ise vaeva näha oma senisele autole ostja leidmiseks.

Milliste kuludega tuleb arvestada auto liisingulepingu sõlmimisel?

Auto liisimisega kaasneb mitut liiki kulusid. Esmane kulu, millega tuleks liisingulepingu sõlmimisel arvestada, on tasumist vajav lepingutasu. Sellele lisandub kohustus tasuda liisingu sissemakse, mille suurus sõltuvalt ostetava auto seisukorrast ning kliendi varasemast maksekäitumisest võib varieeruda.

Arvestades asjaolu, et enamasti liisitakse uuemaid (ja seeläbi kallimaid) sõidukeid, siis soovib laenuandja enamasti, et liisinguperioodi kestel oleks lisaks klassikalisele liikluskindlustusele sõlmitud ka Kasko lisakaitse erinevat liiki õnnetusjuhtumite käigus tekkivate kahjude katteks. Teisisõnu soovib laenuandja, et liisitava vara suhtes oleks tagatud tavapärasest tõhusam kaitse.

Vaata liisingupakkujaid